Portál Seznam zprávy zveřejnil článek o projektu, na kterém jsme měli tu čest, společně se společností Siemens, pracovat.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prazskou-vodovodni-sit-zkontrolovala-druzice-jaka-hleda-i-vodu-na-marsu-119869

Pomocí družic se hledá voda na Marsu. Stejnou technologii teď využily i Pražské vodovody a kanalizace pro hledání skryté vody unikající z rozbitého potrubí.

Průlet družice, nasnímkování vybrané oblasti a vyhodnocení dat. Pražské vodovody a kanalizace mají novou metodu, jak najít úniky vody z vodovodní sítě.

„Používáme nově metodu družicové detekce skrytých úniků vody. Je to zařízení, které je umístěné na japonské výzkumné družici, pracuje s vlnovou délkou zhruba 30 centimetrů a vysílá signál k zemi, který je schopný detekovat skryté úniky vody,“ vysvětluje generální ředitel PVK Petr Mrkos.

Tři metry pod zemí

Radarové odrazy proniknou až do hloubky tři metry pod zemí a technologie dokonce odliší vodu pitnou od odpadní či povrchové. Metodu je možné využít za jakéhokoliv počasí.

Výsledné snímky je nutné zpracovat, vyhodnotit a odfiltrovat přebytečné signály a šumy. „U pilotního projektu nám několik měsíců trvalo ověřit hodnoty, které jsme získali,“ dodává Mrkos.

500 km vodovodní sítě

V pilotním projektu společnost nasnímkovala území od Nového Města až po Pankrác – tedy zhruba pět set kilometrů vodovodní sítě – a shoda na místech, které ukázala družice a které následně potvrdila i fyzická kontrola techniků firmy, byla větší než šedesátiprocentní.

Celý projekt vyšel na dva miliony korun, a protože se osvědčil, společnost PVK naplánovala už teď jedno měření na letošní podzim a další dvě pro příští rok.

12,5 % vody se ztratí

Firma si od družice slibuje větší kontrolu nad ztrátami z vodovodní sítě. V loňském roce činily 12,5 procenta. „Je to ve srovnání s 35 procenty, které byly v roce 2001, velice dobré číslo. Ročně máme poměrně velký počet havárií na vodovodní síti, je to dáno stářím vodovodní sítě,“ dodává Mrkos.