VDT TECHNOLOGY, GENERÁLNÍM PARTNEREM PRÁVNÍ KONFERENCE SVAZU MĚST A OBCÍ ČR, 6. – 8. 2. 2019, SEČ – ÚSTUPKY.

Úno 23, 2021 | Novinky ze světa

VDT je generálním partnerem právní konference pořádané v Kongres hotelu Jezerka v Pardubickém kraji, která bude řešit aktuální témata spojená s trestněprávní odpovědnost zastupitelů při vynakládání veřejných prostředků a očekávaných změn v legislativě. Klíčové téma využití a nasazení kamerového systému na území měst z hlediska práva, GDPR, bude diskutováno odborníky z VDT s vrcholnými představiteli státu a zástupci měst, kteří se tak seznámí s nejnovějšími trendy z oboru a z praxe včetně „chytrých“ řešení na platformě MindSphere pro Smart City a Safe City.

https://www.poradnaproobce.cz/konference

Konference srazu měst

Program Konference